Vi spelar vid Trollsjön den 25 mars under firandet av ”Earth Hour”.